Cybertool Lite

Inovatia Victorinox ne surprinde cu Cybertool Lite, modelul 1.7925.T are 39 (treizecisinoua) de functii intr-un singur briceag.

Fiind cunoscute si sub denumirea de SWISS ARMY KNIFE, aceste cutite multifuncitonale sunt folosite de armata elvetiana si nu de fortele armate de pe intreg mapamondul.

Producatorul elvetian Victorinox a creat acest model pentru specialistii atat civili cat si militari din domeniul Cyber.

Urmarind prezentarea video, nu imi imaginez sa fie o situatie in care Cybertool sa nu te poata ajuta.

OFERTA NOASTRA:

CyberTool Lite 1.7925.T Victorinox

GIVEAWAY! Cum particip?

REGULAMENTUL  CONCURSULUI “HOT SUMMER GIVEAWAY”   ORGANIZAT ȊN PERIOADA 28.06.2021 – 31.08.2021

PREAMBUL: Participarea la concurs implica acceptarea reglementărilor și dispozițiilor legale în vigoare si a Termenilor si Conditiilor Swiss Brands – SC DELTA INTELLIGENCE GROUP SRL disponbile aici: https://swissbrands.ro/termeni-si-conditii/

 

 

SECŢIUNEA I – ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 

 

1. Organizatorul Concursului “GIVEAWAY ”(denumit în continuare„Concursul”) este SC DELTA INTELLIGENCE GROUP SRL (denumit în continuare SWISS BRANDS), desfasurand activități legate de implementarea Concursului, contactarea câștigatorilor și înmânarea premiilor, denumita în cele ce urmeaza „Organizator”.

 

 

2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare („Regulament”), care este obligatoriu pentru toti participanții. În ceea ce priveste operatiunile privind colectari și/sau prelucrări de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de către Organizator.

 

 

3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Concursului, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea inițială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării în vigoare.

 

 

SECŢIUNEA II – TEMEIUL LEGAL

 

 

1. Concursul este organizat în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația română aplicabilă.

 

 

SECŢIUNEA III LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CONCURSULUI

 

 

 1. Concursul este organizat şi se desfăşoară in mediul online, pe pagina de Facebook a Brand-ului SWISS BRANDS https://www.facebook.com/swissbrands.ro
 2. 2. Concursul va începe pe data de 28.06.2021, ora 13:00, ora Romaniei și va dura până pe 31.08.2021, ora 12:00, denumită în continuare “Perioada desfășurării Concursului” sau “Perioada Concursului”. Orice Participant care nu se încadrează în acest interval de timp nu va fi luat în considerare.

 

 

SECŢIUNEA IV DREPTUL DE PARTICIPARE

 

 

1. Concursul este deschis participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/reşedinţa în România, cu vârsta de minim 18 ani (împliniţi până la data începerii Concursului), care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanţii”).

 

 

2. Nu pot participa la acest concurs rudele pana la gradul IV inclusiv ai Organizatorului, nici angajati ai companiilor colaboratoare.

 

 

3. Participarea la acest concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

 

 

SECŢIUNEA V REGULAMENTUL CONCURSULUI

 

 

1. Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a concursului, în oricare dintre următoarele modalități:

 

 

a. Online, pe link-ul publicat de Organizator in ziua inceperii concursului si in sectiunea Bio a paginii de Instagram mentionata la sectiunea 2 de mai sus.
b. în urma unei solicitări scrise, trimisa Organizatorului pe pagina desfasurarii concursului, menționata la Secțiunea 2 de mai sus.

 

 

2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat, în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate şi completate în conformitate cu prevederile Regulamentului.

 

 

3. Organizatorul nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea ori necunoaşterea Regulamentului și a modificărilor acestuia de către Participanți, cât timp acestea au fost puse la dispoziția Participanților.

 

 

4. Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Concursului și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Concursului.

 

 

5. Participarea la Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului.

 

 

SECŢIUNEA VI MECANISMUL CONCURSULUI

 

 

1. Mecanismul concursului este:

 

 

Se va declara un singur castigator, ales aleatoriu dintre comentariile postate pe pagina noastra de Facebook https://www.facebook.com/swissbrands.ro care indeplineste CUMULATIV urmatoarele conditii:

 

 

 1. A dat LIKE paginii  de Facebook SWISS BRANDS https://www.facebook.com/swissbrands.ro
 2. A etichetat in comentariul ales aleatoriu cel putin doi prieteni
 3. A dat share pe profilul public la postarea video a  concursului.

 

 

2. Ȋnscrierile care nu respectă prevederile prezentului Regulament vor fi invalidate.

 

 

3. Fără a afecta prevederile prezentului Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica situația respectivă, iar în cazul în care sunt constatate neregularități, respectiva înregistrare va fi invalidată.

 

 

4. Castigatorii vor fi alesi prin extragere aleatorie si anuntati cel devreme in data de 31.08.2021, in postare / story live  Facebook  pe pagina mentionata la sectiunea 2.

 

 

SECŢIUNEA VII PREMIILE

 

 

Ȋn cadrul acestui Concurs este acordat, prin tragere la sorți, un număr total de 1 premiu si anume:

 

 

Premiul consta intr-un singur briceag multifunctional Victorinox, model SWISS CARD 0.7100.T Victorinox Rosu Transparent, listat pe site-ul nostru la pretul de 165,00 lei

 

 

2. Participanţilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Concursului (cost date mobile consumate).

 

 

3. Câștigătorii nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor si nici acordarea contravalorii în bani a premiilor. Câștigătorii sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane.

 

 

4. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri sau servicii şi nici cu valoarea lor în bani. În cazul refuzului vreunui potențial Câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui Câștigător însemnând că respectivul Câștigător nu dorește să intre în posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În cazul în care după finalizarea Concursului rămân premii neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le mai atribui.

 

 

5. Refuzul de a primi premiul trebuie să fie expres exprimat în termen de maxim24 ore de la data la care Organizatorul l-a înștiințat pe Câştigător de câștigarea premiului. Dacă potențialul Câștigător nu-și manifestă nicio opțiune în acest termen, premiul se atribuie rezervei, dacă sunt îndeplinite și de această dată condițiile de validitate de către câştigătorul rezervă.

 

 

6. În cazul în care Câștigătorul premiului este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, (persoane ce nu au capacitate de exerciţiu – neincluzând minoritatea) aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului numai prin intermediul curatorului legal, incluzând semnarea de către curator a unei declarații, dacă este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură, legate de premiu și de participarea persoanei respective la Concurs.

 

 

SECŢIUNEA VIII TRAGEREA LA SORŢI ŞI DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

 

 

 • Tragerea la sorţi va fi electronică și se va desfăşura de catre Organizator
 • 8. La tragerea la sorţi participă toate înscrierile valide realizate în Perioada desfăşurării Concursului.

 

 

9.În cazul in care suntem in imposibilitate de a il contacta, vom relua Giveaway-ul după termenul de 12 ore. Dacă se parcurge procedura pentru toate cele reluarea giveawaylui e şi nu se finalizează corect validarea nici pentru ultimul giveaway, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta rămânând în posesia Organizatorului.

 

 

SECŢIUNEA IX ANUNŢAREA ŞI VALIDAREA CÂŞTIGĂTORILOR. ACORDAREA PREMIILOR

 

 

1. Anunțarea câștigătorilor
1.1. Anunțarea câştigatorilor se va face pe 14.02.2021, conform sectiunii 6 de mai sus.
1.2. Ȋn cazul în care premiile Concursului se supun impozitării, potrivit regimului fiscal aplicabil la momentul acordării premiului, atunci se va solicita câştigătorului/ câştigatorilor şi codul numeric personal, doar pentru scopul indeplinirii formalităţilor legale impuse de Codul Fiscal cu privire la plata impozitelor veniturilor câştigate din premii.
1.3. Procedura de validare a rezervelor este aceeaşi cu procedura de validare a câştigătorului. În cazul în care rezervele nu vor putea fi contactate şi validate, premiul nu se mai acorda rezervelor şi va ramâne în proprietatea Organizatorului.
1.4. În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile prezentului Regulament, se va apela la prima rezervă a câştigătorului respectiv, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare.

 

 

2. Acordarea premiilor
2.1. Premiile vor fi expediate prin curier, la adresa de resedinta furnizata de castigator prin mesaj privat catre SWISS BRANDS, pe pagina mentionata la sectiunea 2, dupa anuntarea castigatorului.
2.2. Participantul la Concurs, desemnat câştigător în urma tragerii la sorți, care refuză sau care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de Regulament pierde în mod automat calitatea de câştigător şi nu poate intra în posesia premiului.
2.3. Premiile care, în baza prevederilor prezentului Regulament, nu se pot acorda, vor rămâne la dispoziția Organizatorului, care poate dispune de ele cum consideră de cuviință.

 

 

SECȚIUNEA X TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

 

 

1. Organizatorul Concursului nu este raspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare.

 

 

SECŢIUNEA XI PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

1. Prin înscrierea la Concurs, Participanții sunt de acord cu prevederile Regulamentului și sunt de acord că, în cazul în care vor caștiga, numele, adresa de email, numarul de telefon si adresa de resedinta vor fi oferite Organizatorului, in vederea livrarii premiului, cu stergerea lor de catre acesta dupa livrarea premiului.

 

 

2. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 (în continuare „GDPR”), privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durata Concursului și ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Concurs și să le utilizeze conform legislatiei în vigoare.

 

 

3. Participanților le sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și în special cele cu privire la:
a) dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator;
b) dreptul de opoziție potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, că datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;
c) dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit:
i. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
ii. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

 

 

SECŢIUNEA XII LITIGII

 

 

În cazul unor litigii aparute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Daca nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, parțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente.

 

 

Pentru intrebari suplimenare ne poti contacta la adresa team@swissbrands.ro

Alegerea primului briceag

Primul meu briceag

Activitățile de bricolaj, care implică tăiat, sculptat, lipit, îndoit nu sunt doar o modalitate placută pentru copilul tău să își petreacă timpul ci sunt acele momente pe care le puteți petrece împreună și vor deveni elemente de baza în dezvoltarea calităților creative ale copilului.

Sfaturi pentru părinți

Multe dintre lucrurile pe care le aruncăm pot fi transformate în jucarii, proiecte DIY și handmade sau decorațiuni.

Micile bricolaje, sau creații ale micuțelor mâini pot fi oferite cadou rudelor, prietenilor sau amicilor, de ziua lor sau de sărbători, ca un dar din suflet.

Indemnă copilul să aiba încredere în el și ambiționează-l să își folosească imaginația.

Activitățile de bricolaj pentru copii au multiple beneficii:

 • dezvoltă coodonarea mână-ochi
 • ofera satisfacția unui proiect finalizat
 • cresc încrederea în sine
 • încurajeaza munca în echipă
 • stimulează imaginația și auto-disciplina

Dexteritatea

Dexteritatea mâinilor este una dintre cele mai fundamentale nevoi ale educației.

Pe acest aspect se pune un accent major înca din timpul grădiniței. Pentru a dezvolta această abilitate, puteți urmări lista menționată mai jos, în paralel cu dezvoltarea copilului dvs. și să eliminați deficiențele în conformitate cu această listă:

Următoarele comportamente ar trebui dobândite chiar de la vârsta de 4 ani: lucrul cu șuruburi sau chei, a face o minge și șarpe cu aluat de joc, conectarea a  două puncte cu o linie si tăiatul cu foarfeca . (sursa https://bit.ly/3aHnQLh)

Ce vârstă e potrivită pentru primul briceag?

La această întrebare cel mai bine răspund întotdeauna părinții copilului, ei știu care este nivelul lui de dexteritate, de dezvoltare în general, și dacă este pregătiti să lucreze cu o lamă cu vârf rotund, cu foarfeca, cu surubelnița și alte obiecte de bricolaj.

Noi recomandăm aceste activități doar sub atenta supraveghere a unui de un adult.

Producatorul Victorinox recomandă utilizarea modelului FIRST pentru copii cu vârste între 6 si 10 ani.

Let’s make learing fun!

Jocul se îmbină armonios cu activitatile comune, care rezolva sarcini pe care jocul singur nu le poate asigura.

Datorită stăpânirii de sine, copilul începe să obțină rezultate ale activității sale, fapt care îi produce reacții de mulțumire, de mândrie, îl face mai calm și receptiv, îl incurajează și-l motivează în actiunile viitoare.

Interesul poate fi directionat spre activități artistice, care creeaza foarte multe satisfactii și o trăire specială.

Stimularea acestui interes duce la dezvoltarea gustului pentru frumos și a aptitudinilor lui artistice.

My-First-Victorinox-Animal-Set-1024x670

Primul meu briceag Victorinox

Celebrul producător elvețian Victorinox cu o experiență de 137 de ani, a conceput special pentru tineri gama MY FIRST VICTORINOX.

Cu toate acestea, atunci când copiii au prima lor experiență cu un cuțit de buzunar, aceasta nu trebuie să copleșească un copil.

Acesta este motivul pentru care producătorul cuțitelor SWISS ARMY KNIFE  oferă acum „Primul meu VICTORINOX”.

Aceste cuțite de buzunar pentru copii sunt special concepute pentru „micii începători”.

Un lucru special despre acest instrument de buzunar: are o lamă scurtă, fără vârf.

La numai 5,4 cm, pânza este puțin mai lungă decât penseta sau scobitoarea adăpostită în coajă de plastic.

Noua dezvoltare de la liderul de piață pentru instrumente de buzunar se prezintă ca un mic all-rounder  lama combinație servește ca un lifter capsulă, deschizător de conserve, șurubelniță și bender de sârmă.

Acest lucru îl face partenerul ideal pentru copiii în vacanță, în excursii școlare sau în pădure.

Este potrivit pentru sculptură și de lucru.

Pentru copii mai mari (adolescenți) , recomandăm modelul JUNIOR.

 

FIRST

1. Lama mare cu varf rotund;

2. dezizolator;

3. deschizator conserve;

4. surubelnita 5 mm;

5. deschizator de capace;

6. inel pentru chei;

7. scobitoare;

8. penseta.

JUNIOR

 1. lamă mare inox cu vărf rotunjit (blocabilă),
 2. deschizător de conserve,
 3. deschizător de sticlă,
 4. tirbușon,
 5. șurubelniță de 3 mm,
 6. șurubelniță de 5 mm,
 7. dezizolator sârmă,
 8. găuritor/perforator cu ochi de cusut,
 9. ferăstrău de lemn,
 10. scobitoare,
 11. pensetă,
 12. pilă unghii,
 13. curățător unghii,
 14. foarfecă,
 15. suport pentru chei.

REDUCERI SPECIALE

 

REDUCERI GRUPURI

Avem parteneriate internationale prin care oferim reduceri semnificative grupurilor de tineret si de activitati outdoor.

Grupuri eligibile:
– Cluburi Sportive
– Scout
– LEO
– Rotaract
–  Young Campers
-Tabere si Asociații pentru tineret etc.

Contacteaza-ne la : team @ swissbrands.ro

VREI SĂ PRIMEȘTI ULTIMELE OFERTE?

ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTER

Iti vom trimite un e-mail, este necesară confirmarea ta pentru abonare.

Floarea de colț

Stiai că floarea de colț este numită și ”Floarea Reginei?”

Ea crește doar la mari înălțimi în munți calcaroși, în pajiști de pe versanți abrupți și însoriți sau pe stânci și este octotită și declarată monument al naturii din 1933.

Floarea numita si Edelweiss o poti adimira în Abruzzi, Alpi, Balcani, Carpați, Pirinei, dar și din Asia Centrală, la noi în țară poate fi întâlnită în Munții Maramureșului și Munții Rodnei, Obcinele Bucovinei, Rarău, Ceahlău, Ciucaș, Munții Bucegi, Făgăraș, Cozia și Retezat.

Pe Swissbrands.ro îți propunem un model special de briceag Victorinox classic care este decorat cu un model deosebit de Edelweiss.

#FloareDeColt #natura #victorinox #swissmade #swissbrands #ideicadou #cadouri #pentruea #cadouriunice

S-ar putea sa iti placa si:

Photocredit: https://ro.wikipedia.org/wiki/Floarea-reginei

Ne gasesti si pe eMAG

SWISSBRANDS.ro aduce calitatea produselor elvețiene pe #eMAG!

Ai livrare express și posibilitatea de ridicare de la orice #easybox din România.

La plasarea comenzii, alege ridicarea din easybox-ul cel mai apropiat de tine și marchează-l ca favorit, ca să îl ai la un click distanță data viitoare.

Imediat ce comanda ta ajunge la easybox, primești pe mail codul QR și pe SMS codul PIN cu care poți deschide sertarul cu comanda ta.

Mergi la easybox, introdu codul PIN primit pe SMS sau scanează codul QR de pe mail și deblocheză sertarul comenzii tale.

Poți comanda doar produse mici și medii, vândute pe eMAG de SWISS BRANDS care livrează prin Sameday Courier. Găsești această informație fie în pagina produsului care te interesează, fie utilizând filtrul „Disponibil prin easybox” la căutarea produselor.

Îți mulțumim că faci parte din povestea noastră!

VICTORINOX romania

VICTORINOX

Povestea celebrului briceag elvețian

     Un brand elvețian consacrat este VICTORINOX. 

Produsele Victorinox sunt fabricate în Ibach este un sat din municipalitatea Schwyz și se află într-o zonă deosebit de pitorească, în care drumul de la Schwyz la Brunnen întâlnelte podul pe râul Muota.

Aici la 1884 a fost fondat primul atelier de cutite a familiei Elsener.

In 1891, Karl Elsener, fondatorul companiei Victorinox, a început să furnizeze armatei elvețiene cuțite fabricate în Elveția, și nu în Germania ca înainte. 

Cutițul original avea un mâner din lemn (în comparație cu compușii de metal/plastic folosiți astăzi) și era echipat cu o lamă, o șurubelniță, un deschizător de conserve și un mic vârf ascuțit de fier.

Gama de modele de bricege elvețiene este vastă, de la modelele de bază ce conțin două lame până la cele care au cincizeci de unelte.

Tipul de instrumente care pot fi găsite într-un cuțit al armatei elvețiene este limitat doar de mărimea obiectului și de imaginația proiectanților.

In ultimii ani, alături de producția clasicului cuțit, compania Victorinox produce și comercializează așa-numitul „SwissTool”: un instrument multifuncțional (un clește pliabil cu lame și accesorii retractabile în mâner) similar cu modelul american „Leatherman Tool”.  Victorinox deține brandul „Swiss Army”.

Avand in vedere renumele acestui brand se gasesc multe replici de o calitate indoielnica, iti recomandam precautie si achizitionarea doar de la magazine de incredere.

Swiss Brands s-a născut din pasiunea noastră pentru produsele de calitate elvețiană.

Misiunea noastră este să oferim tuturor clienților din România produse 100% SWISS MADE la prețuri competitive.

Turul Fabricii Victorionx din Ibach, Elveția

Fabrica pe care o vedem astăzi a fost ridicata ulterior si modernizata constant pentru a indeplini cele mai noi standarde in energie regenerabila.

Numele VICTORINOX are si el o poveste deosebită.

Elsener a inceput dupa decesul mamei sale, in 1909, sa isi denumeasca cutitele dupa aceasta: Victoria.

De abia in  1921, cand s-a trecut la utilizarea otelului inoxidabil in procesul de fabricare s-a născut brandul ”Victorinox”

Odată cu sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial, Victorinox a furnizat armatei Americane produsele sale, acestia denumindu-le “Swiss Army Knife” (cutitul armatei elvetiene).

Astazi, VICTORINOX este un brand care nu mai are nevoie de nici o prezentare, fiind apreciat pe intreg mapamondul.

LICHIDARE DE STOC
 • 24h LICHIDARE DE STOC
 • new PRODUSE NOI
VREI SĂ PRIMEȘTI ULTIMELE OFERTE?

ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTER

Iti vom trimite un e-mail, este necesară confirmarea ta pentru abonare.

Prima data la pescuit

Imi aduc aminte prima data cand am mers la pescuit cu tatal meu.

Era o zi pentru care ne-am pregatit cu spor cel putin cu inca doua zile inainte. Undite, echipament, scaunele, ustensile, avea o butelie la care urma sa gatim „captura”.  Ei, ce sa zic, totul planificat pana la ultimul detaliu…

Cand a venit ziua cea mare am porit cu noaptea-n cap, pe o bezna totala sa prindem pestele cel mare. Tin minte bine rasaritul acela de soare intr-o dimineata neobisnuit de rece.

Mi-a dat tata briceagul lui sa curat solzii, mi-a aratat cum sa evicerez pestele, si vai ce gustos a fost!

Noi, cei de la swissbrands.ro ne-am bucura sa fim alaturi de tine intr-o astfel de experienta cu unul dintre briceagurile Victorinox special concepute pentru pescari: ANGLER si FISHERMAN.

 

Fisherman sau Angler?

Instrumente incluse:

 1. lama mare
 2. lama mica
 3. desfacator conserve
 4.  surubelnita mica
 5. deschizator capace
 6. surubelnita mare
 7. dezizolator
 8. patent/cleste
 9. taietor de fire/cabluri
 10. scula pentru strans cleme/sertizator
 11. rigla (cm+inch)
 12.  curatator solzi
 13.  accesoriu scos carligul
 14. perforator, largitor
 15. tirbuson
 16. penseta
 17. scobitoare
 18. inel chei

Instrumente incluse:

 1. Lama mare;
 2. Lama mica;
 3. Desfacator conserve;
 4. Surubelnita 3mm;
 5. Deschizator capace;
 6. Surubelnita 6mm;
 7. Dezizolator;
 8. Foarfeca;
 9. Rigla (cm/inch);
 10. Curatator solzi;
 11. Accesoriu scos carligul;
 12. Perforator, largitor;
 13. Carlig multifunctional;
 14. Surubelnita Philips 1/2;
 15. Penseta;
 16. Scobitoare;
 17. Inel chei;

Angler sau Fisherman este alegerea ta, noi iti putem spune ca ne plac amandoua 😊

Alte produse faine

Concurs „GIVEAWAY”

 • Premiul constă într-un briceag multifunctional Victorinox, model WAITER, listat pe site-ul nostru swissbrands.ro la pretul de 86.33 RON. Extragerea va avea loc la data de 14 februarie 2021 dupa ora 12:00, cand vom comunica public castigatorul.

REGULAMENTUL CONCURSULUI 

„GIVEAWAY”

  ORGANIZAT ȊN PERIOADA 26.01.2021– 14.02.2021

PREAMBUL: Participarea la concurs implica acceptarea reglementărilor și dispozițiilor legale în vigoare si a Termenilor si Conditiilor Swiss Brands – SC DELTA INTELLIGENCE GROUP SRL disponbile aici: https://swissbrands.ro/termeni-si-conditii/

SECŢIUNEA I – ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1. Organizatorul Concursului “GIVEAWAY ”(denumit în continuare„Concursul”) este SC DELTA INTELLIGENCE GROUP SRL (denumit în continuare SWISS BRANDS), desfasurand activități legate de implementarea Concursului, contactarea câștigatorilor și înmânarea premiilor, denumita în cele ce urmeaza „Organizator”.

2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare („Regulament”), care este obligatoriu pentru toti participanții. În ceea ce priveste operatiunile privind colectari și/sau prelucrări de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de către Organizator.

3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Concursului, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea inițială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării în vigoare.

SECŢIUNEA II – TEMEIUL LEGAL

1. Concursul este organizat în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația română aplicabilă.

SECŢIUNEA III LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CONCURSULUI

 1. Concursul este organizat şi se desfăşoară in mediul online, pe pagina de Facebook a Brand-ului SWISS BRANDS https://www.facebook.com/swissbrands.ro   
 2. 2. Concursul va începe pe data de 26.01.2021, ora 21:00, și va dura până pe 14.02.2021, ora 12:00, denumită în continuare “Perioada desfășurării Concursului” sau “Perioada Concursului”. Orice Participant care nu se încadrează în acest interval de timp nu va fi luat în considerare.

SECŢIUNEA IV DREPTUL DE PARTICIPARE

1. Concursul este deschis participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/reşedinţa în România, cu vârsta de minim 18 ani (împliniţi până la data începerii Concursului), care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanţii”).

2. Nu pot participa la acest concurs rudele pana la gradul IV inclusiv ai Organizatorului, nici angajati ai companiilor colaboratoare.

3. Participarea la acest concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

SECŢIUNEA V REGULAMENTUL CONCURSULUI

1. Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a concursului, în oricare dintre următoarele modalități:

a. Online, pe link-ul publicat de Organizator in ziua inceperii concursului si in sectiunea Bio a paginii de Instagram mentionata la sectiunea 2 de mai sus.
b. în urma unei solicitări scrise, trimisa Organizatorului pe pagina desfasurarii concursului, menționata la Secțiunea 2 de mai sus.

2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat, în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate şi completate în conformitate cu prevederile Regulamentului.

3. Organizatorul nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea ori necunoaşterea Regulamentului și a modificărilor acestuia de către Participanți, cât timp acestea au fost puse la dispoziția Participanților.

4. Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Concursului și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Concursului.

5. Participarea la Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului.

SECŢIUNEA VI MECANISMUL CONCURSULUI

1. Mecanismul concursului este:


Se va declara un singur castigator, ales aleatoriu dintre comentariile postate pe pagina noastra de Facebook https://www.facebook.com/swissbrands.ro care indeplineste CUMULATIV urmatoarele conditii:

 1. A dat LIKE paginiide Facebook SWISS BRANDS
 2. A etichetat in comentariul ales aleatoriu cel putin doi prieteni
 3. A dat share pe profilul public la postarea concursului.

2. Ȋnscrierile care nu respectă prevederile prezentului Regulament vor fi invalidate.

3. Fără a afecta prevederile prezentului Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica situația respectivă, iar în cazul în care sunt constatate neregularități, respectiva înregistrare va fi invalidată.

4. Castigatorii vor fi alesi prin extragere aleatorie si anuntati pe data de 14.02.2021, in postare Facebook  pe pagina mentionata la sectiunea 2.

SECŢIUNEA VII PREMIILE

Ȋn cadrul acestui Concurs este acordat, prin tragere la sorți, un număr total de 1 premiu si anume:

Premiul consta intr-un singur briceag multifunctional Victorinox, model WAITER, listat pe site-ul nostru swissbrands.ro la pretul de 86.33 RON.

2. Participanţilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Concursului (cost date mobile consumate).

3. Câștigătorii nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor si nici acordarea contravalorii în bani a premiilor. Câștigătorii sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane.

4. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri sau servicii şi nici cu valoarea lor în bani. În cazul refuzului vreunui potențial Câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui Câștigător însemnând că respectivul Câștigător nu dorește să intre în posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În cazul în care după finalizarea Concursului rămân premii neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le mai atribui.

5. Refuzul de a primi premiul trebuie să fie expres exprimat în termen de maxim24 ore de la data la care Organizatorul l-a înștiințat pe Câştigător de câștigarea premiului. Dacă potențialul Câștigător nu-și manifestă nicio opțiune în acest termen, premiul se atribuie rezervei, dacă sunt îndeplinite și de această dată condițiile de validitate de către câştigătorul rezervă.

6. În cazul în care Câștigătorul premiului este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, (persoane ce nu au capacitate de exerciţiu – neincluzând minoritatea) aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului numai prin intermediul curatorului legal, incluzând semnarea de către curator a unei declarații, dacă este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură, legate de premiu și de participarea persoanei respective la Concurs.

SECŢIUNEA VIII TRAGEREA LA SORŢI ŞI DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

 • Tragerea la sorţi va fi electronică și se va desfăşura de catre Organizator
 • 8. La tragerea la sorţi participă toate înscrierile valide realizate în Perioada desfăşurării Concursului.

9.În cazul in care suntem in imposibilitate de a il contacta, vom relua Giveaway-ul după termenul de 12 ore. Dacă se parcurge procedura pentru toate cele reluarea giveawaylui e şi nu se finalizează corect validarea nici pentru ultimul giveaway, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta rămânând în posesia Organizatorului.

SECŢIUNEA IX ANUNŢAREA ŞI VALIDAREA CÂŞTIGĂTORILOR. ACORDAREA PREMIILOR

1. Anunțarea câștigătorilor
1.1. Anunțarea câştigatorilor se va face pe 14.02.2021, conform sectiunii 6 de mai sus.
1.2. Ȋn cazul în care premiile Concursului se supun impozitării, potrivit regimului fiscal aplicabil la momentul acordării premiului, atunci se va solicita câştigătorului/ câştigatorilor şi codul numeric personal, doar pentru scopul indeplinirii formalităţilor legale impuse de Codul Fiscal cu privire la plata impozitelor veniturilor câştigate din premii.
1.3. Procedura de validare a rezervelor este aceeaşi cu procedura de validare a câştigătorului. În cazul în care rezervele nu vor putea fi contactate şi validate, premiul nu se mai acorda rezervelor şi va ramâne în proprietatea Organizatorului.
1.4. În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile prezentului Regulament, se va apela la prima rezervă a câştigătorului respectiv, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare.

2. Acordarea premiilor
2.1. Premiile vor fi expediate prin curier, la adresa de resedinta furnizata de castigator prin mesaj privat catre SWISS BRANDS, pe pagina mentionata la sectiunea 2, dupa anuntarea castigatorului.
2.2. Participantul la Concurs, desemnat câştigător în urma tragerii la sorți, care refuză sau care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de Regulament pierde în mod automat calitatea de câştigător şi nu poate intra în posesia premiului.
2.3. Premiile care, în baza prevederilor prezentului Regulament, nu se pot acorda, vor rămâne la dispoziția Organizatorului, care poate dispune de ele cum consideră de cuviință.

SECȚIUNEA X TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

1. Organizatorul Concursului nu este raspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare.

SECŢIUNEA XI PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Prin înscrierea la Concurs, Participanții sunt de acord cu prevederile Regulamentului și sunt de acord că, în cazul în care vor caștiga, numele, adresa de email, numarul de telefon si adresa de resedinta vor fi oferite Organizatorului, in vederea livrarii premiului, cu stergerea lor de catre acesta dupa livrarea premiului.

2. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 (în continuare „GDPR”), privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durata Concursului și ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Concurs și să le utilizeze conform legislatiei în vigoare.

3. Participanților le sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și în special cele cu privire la:
a) dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator;
b) dreptul de opoziție potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, că datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;
c) dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit:
i. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
ii. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

SECŢIUNEA XII LITIGII

În cazul unor litigii aparute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Daca nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, parțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente.


Pentru intrebari suplimenare ne poti contacta la adresa team@swissbrands.ro